EDUKACJA POZA SZKOLNĄ ŁAWKĄ

Tematyczne warsztaty literacko-edukacyjno-plastyczne dla dzieci i młodzieży. Czytanie książki, prezentacja literatury, pogadanka, zgadywanki, zabawy ruchowe, praca plastyczna, zabawa na magicznym dywanie.

Zapraszamy grupy zorganizowane.

Kontakt pod numerem telefonu 33 822 82 21 wew. 246

Czas trwania: 45-60 minut

Na zdjęciu dziewczynka czytająca książkę, z której rozbłyskuje magiczne światło.