Konkurs plastyczny „Twój prezent dla Polski”

Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Książnicę Beskidzką w okresie ferii zimowych.

 

„Twój prezent dla Polski”

 

Chrzest jest zawsze wydarzeniem wyjątkowym i radosnym. Zaproszeni goście ciesząc się z tego wydarzenia , aby podnieść jego rangę i podkreślić jego wyjątkowość przynoszą różne prezenty. Tym samym zachęcamy uczestników ferii do przygotowania prezentu dla Polski. Prezent dla Polski powinien być oryginalny, liczy się kreatywność i estetyka.

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką plastyczną prezentu dla Polski 
– prezentem może być np.: obraz/portret Polski (uwzględniający np.: krajobraz, najlepsze momenty w historii Polski, postacie wybitnych Polaków itp.), order lub medalion pamiątkowy z napisem 1050 LAT CHRZTU POLSKI, maskotka dla Polski (Kraków ma smoka, Warszawa syrenkę a co dla Polski?), korona – insygnia władzy wg własnego projektu, symbole Polski, laurka z życzeniami, dyplom uznania.

 

– konkurs organizowany jest przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej  i będzie trwał od 15.02.2016r. do 22.02.2016r.

– konkurs jest skierowany do wszystkich dzieci do 16 lat z terenu miasta Bielska-Białej

– konkurs jest jednoetapowy

– technika wykonania pracy i format są dowolne

– każda praca może mieć jednego autora

– prace nie mogą być jak dotąd nigdzie publikowane

–  prace muszą być opisane w następujący sposób:

–   imię i nazwisko

–   wiek

–   szkoła, klasa

–   adres domowy

–   telefon kontaktowy

– prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać do dnia 22.02.2016r. na  adres: Książnica Beskidzka ul. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała (Dział Animacji, Promocji i Marketingu)

– prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

           I kat.: do 10 lat

           II kat.: 11-16 lat

– prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana w tym celu jednorazowo przez Organizatora

– podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 26.02.2016r. o godz. 11.00 w Gmachu Głównym Książnicy Beskidzkiej przy ul. Slowackiego 17a

Skomentuj

*